Co nabízíme

Pracovník od nás do Vaší firmy

Poskytujeme agenturní zaměstnávání, které je výhodnou službou pro výrobní společnosti, zemědělské podniky, dále v logistice a skladování, v potravinářské výrobě, atd. Oblast pracovního práva užívá termín – dočasné přidělení zaměstnance. Toto pro Vás může zajišťovat pouze řádně registrovaná agentura práce.

Výhody pro uživatele našich služeb:

 • úspora času a nákladů na získávání a výběr nových zaměstnanců
  • dodáváme zaměstnance s odborností a praxí
  • bezplatná a rychlá náhrada v případě nespokojenosti s výkonem zaměstnance
  • omezení administrativy spojené s případným rozvázáním pracovního poměru
  • úspora nákladů na zpracování mezd a personální agendy
  • případné škody na Vašem majetku jsou všichni naši pracovníci pojištěni
 • Flexibilita  v případě, že nebudete s pracovníkem spokojeni, okamžitě jej odvoláme a zajistíme v dohodnutém termínu náhradu
 • Pojištění – případné škody na Vašem majetku jsou zaměstnanci pojištěny u České pojišťovny. Navíc jsou všichni naši pracovníci pojištěni pro případ úrazu a nemoci z povolání
 • Odbornost – vždy klademe důraz na praxi a odbornost při obsazování volných míst

Můžete se setkat s názory, že agenturní zaměstnanci jsou znevýhodňováni či špatně placení. U Agentury MAXIMMUS je toto vyloučené. Jsme společensky odpovědná firma, proto pro své zaměstnance zajišťujeme podmínky i nad zákonný rámec (ubytování, vzdělávání apod.).

Plánované a dlouhodobé využívání služeb agenturního zaměstnávání přes Agenturu MAXIMMUS má své nesporné výhody. Zásadní to může být zvlášť pro zaměstnavatele, kteří mají velmi přísně dané rozpočty. Snižují tak náklady na nábor pracovníků a hlavně na odstupné.

Pokud vám schází spolehlivé pracovní síly, vyplňte nezávazně poptávkový formulář a my se s vámi spojíme.