Partneři

POPELKA advokátní kancelář
Poskytujeme profesionální právní služby. Máme bohaté zkušenosti v oblasti pracovního práva se zaměřením na vztahy a smlouvy, kde vytváříme kvalitní právní ochranu našim partnerům. Řešíme nastavení spolupráce mezi firmami, agenturní zaměstnávání, kontroly inspektorátu práce, zaměstnávání cizinců atd. 
https://www.advokat-popelka.cz/

Mediální partner: Nová Večerní Praha
Zpravodajství, tiskové zprávy, novinky a zajímavosti z Prahy a okolí. Bleskové informace a zábava. Foto zprávy a reportáže. Večerní Praha v novém.
https://www.vecerni-praha.cz

Zbyněk Siegel
Poradce v oblasti trhu práce, personalistiky a vzdělávání. Několikaleté praktické zkušenosti získané intenzivní spoluprací s uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli, z analýz a ze studií trhu práce vedly k vytvoření systému poradenských služeb. Díky vynikajícím výsledkům zpracoval tento systém do podoby vzdělávací akce akreditované MŠMT ČR, a jako školitel vzdělávání dospělých ji realizuje v praxi pod pracovním názvem Umění najít zaměstnání – strategie úspěšného uchazeče.
https://www.grada.cz/autor/siegel-zbynek/